OAZA Młodzieży i Dzieci Bożych zaprasza na spotkania.

OAZA MŁODZIEŻY

Oaza Nowej Drogi (OND)
Formacja dostosowana jest do wieku, tzn. oazę dobiera się do wieku uczestnika. Jeśli ktoś realizuje formację w Dzieciach Bożych to może ją kontynuować aż do zakończenia i potem przechodzi się na odpowiedni stopień OND od wieku.
Przebieg:
  • po  6 klasie szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 1°,
  • 7 klasa szkoły podstawowej – Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 1° (praca w ciągu roku),
  • po 7 klasie szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 2°,
  • po 8 klasie szkoły podstawowej – Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 2° (praca w ciągu roku),
  • po 8 klasie szkoły podstawowej – Oaza Nowej Drogi 3°,
  • po 1 klasie szkoły ponad podstawowej – Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 3° (praca w ciągu roku)
Dla uczestników Oazy Nowej Drogi 3° organizowana jest Oaza Ewangelizacyjna (we ferie zimowe, 5 dni).
Oaza Nowego Życia (ONŻ)
Etap formacji – Ewangelizacja (dla tych, którzy nie uczestniczyli w Oazie Ewangelizacyjnej po OND 3°) w czasie Wielkiego Postu;
1. Formacja po ewangelizacji:4 spotkania z Ewangelią wg św. Łukasza;8 spotkań poewangelizacyjnych;
SPOTKANIA:
W PIĄTEK godz: 18.00 – Oazowa Msza Święta,
                     godz.18.45 – spotkanie Oazy na Starej Plebani
W NIEDZIELĘ godz: 9.15 – Oazowa Msza Święta
OAZA MŁODZIEŻY w B-B STRACONCE
Wspólnotą opiekuje się ks. Grzegorz Piekiełko

OAZA DZIECI BOŻYCH

Jesteśmy 15 osobową wspólnotą dziecięcą, która należy do Ruchu Światło-Życie, założonego przez Ojca Franciszka Blachnickiego.
Formację w Oazie Dzieci Bożych rozpoczynamy od pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, a kończymy w szóstej. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego, pełnego uczestnictwa w liturgii, życia dla Jezusa, ukształtowanie postawy służby, zabawa i integracja.
W czasie roku spotykamy się w wtorki od 16.30 do 17.45 na Starej Plebani na modlitwie, wspólnej zabawie i spotkaniach w grupie. W niedzielę uczestniczymy we Mszy Świętej o godz: 9.15. Poza tym, wyjeżdżamy na dni skupienia (Oaza Modlitwy), a także wycieczki. Rok kończymy wyjazdem na Oazowe Rekolekcje Wakacyjne dla dzieci w Gdyni.
Zapraszamy do nas!
Oazą Dzieci Bożych opiekuję się ks. Grzegorz Piekiełko