OAZA DZIECI BOŻYCH & OAZA MŁODZIEŻY

Oaza Dzieci Bożych
Jesteśmy 15 osobową wspólnotą dziecięcą, która należy do Ruchu Światło-Życie, założonego przez Ojca Franciszka Blachnickiego.
Formację w Oazie Dzieci Bożych rozpoczynamy od pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, a kończymy w szóstej. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego, pełnego uczestnictwa w liturgii, życia dla Jezusa, ukształtowanie postawy służby, zabawa i integracja. 
W czasie roku spotykamy się w soboty o godzinie 9:00 na Starej Plebani na modlitwie, wspólnej zabawie i spotkaniach w grupie. W niedzielę uczestniczymy we Mszy Świętej o godz: 9.15. Poza tym, wyjeżdżamy na dni skupienia (Oaza Modlitwy), a także wycieczki. Rok kończymy wyjazdem na Oazowe Rekolekcje Wakacyjne dla dzieci w Gdyni.
Zapraszamy do nas!
Oazą Dzieci Bożych opiekuję się ks. Grzegorz Piekiełko

 

 

Oaza Młodzieży
Jesteśmy wspólnota młodzieży, która należy do Ruchu Światło-Życie, założonego przez Ojca Franciszka Blachnickiego.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00 na Starej Plebanii.
Oazą Młodzieży opiekuje się ks. Grzegorz Piekiełko