INTENCJE MSZALNE

10.11 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 – w intencji Jacka Kisiela w 5 rocz. urodzin o Boże prowadzenie

9.15 – 1. w int. Hanny w 4 rocznicę urodzin o zdrowie i Boże błog.

            2. w intencji parafian

10.45w intencji Antoniny Gołda w I rocznicę urodzin

18.00 – za ś.p. Marię i Stanisława Kliś

11.11 – Poniedziałek – wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa

7.00 – za ś.p. Czesława Więzik

18.00 – za ś.p. Marię i Władysława Zątek

12.11 – Wtorek – wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika

7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 – 1. o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla Maksymiliana z

okazji urodzin

               2. za ś.p. Jana i Emilię Mucha

13.11 – Środa – wspomnienie Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

7.00 – za ś.p. ks. Kazimierza Malagę

18.00 – za ś.p. Rudolfa Gazurek z rodzicami

14.11 – Czwartek

7.00 – za ś.p. Edwarda Kliś w rocznicę śmierci

18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Łucji Urban w 65 rocznicę urodzin

15.11 – Piątek

7.00 – za ś.p. Marię Marszałek

18.00 – 1. za ś.p. Krystynę Wątroba

               2. za ś.p. Feliksa Droździk

16.11 – Sobota

7.00 – za ś.p. Cecylię Warzecha

18.00 – za ś.p. Kazimierę Piela w 2 rocznicę śmierci

17.11 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 – za ś.p. Stanisława Kliś

9.15 – za ś.p. Małgorzatę Stanek

10.45 – 1. w intencji parafian i chrzty

               2. za ś.p. Czesława Jura w 10 rocznicę śmierci

18.00 – o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla Jakuba z okazji 18

urodzin