Zachęta do modlitwy.

Św. Jakub powiedział: „(…) nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie (…)”. Widzimy na podstawie tych słów jak ważna jest modlitwa. Mam nadzieję, że konferencja wygłoszona na spotkaniu Wspólnoty Odnowy Wiary w ostatni wtorek będzie dla nas wszystkich zachętą do wzrastania w życiu modlitewnym. Zapraszam do jej wysłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=LmB8gccNgNg