Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia

Sumę odpustową i kazanie wygłosił ksiądz Grzegorz Klaja, proboszcz parafii św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach.