PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA

PROGRAM ŚWIĘTEGO TRIDUUM
w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku – Białej Straconce

WIELKI CZWARTEK

We wszystkich katedrach świata, księża wraz ze swoim biskupem gromadzą się na specjalnej Mszy, która upamiętnia ustanowienie sakramentu Kapłaństwa.
O godzinie 10:00 w katedrze świętego Mikołaja w Bielsku – Białej odbędzie się taka Msza Święta, podczas której biskup odnowi braterską więź z kapłanami oraz poświęci oleje chorych i chrzcielny.

Wieczorem odbywa się Msza Wieczerzy Pańskiej.
Msza ta rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożywał wraz ze swymi uczniami. Podczas tej Wieczerzy, Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament i sakrament kapłaństwa.

Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele rozpocznie się o godzinie 18:00. Po hymnie „Chwała na wysokości” milkną kościelne organy i dzwony, aż do sobotniego wieczoru.
Po Mszy, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do „Ciemnicy”. Symbolizuje to noc spędzoną przez Pana Jezusa w więzieniu, w oczekiwaniu na wyrok.
Możliwość prywatnej adoracji Pana Jezusa w ciemnicy do godziny 20:00.

 

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek jest pamiątką męki Pana Jezusa oraz Jego zbawczej śmierci na krzyżu. Zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii.
• W tym dniu obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych oraz post ścisły.

• W naszym kościele adorujemy Pana Jezusa w ciemnicy od godziny 8:00.

O godzinie 18:00 rozpocznie się Liturgia Wielkiego Piątku.
Po wejściu księży i ministrantów, Liturgia zaczyna się od modlitwy w ciszy, na klęcząco. Potem następuje Liturgia Słowa, która kończy się opisem Męki Pańskiej. Na zakończenie Liturgii Słowa, odbywa się Modlitwa Powszechna. Składa się ona z dziesięciu tradycyjnych wezwań. Następnie odbywa się adoracja Krzyża Świętego poprzez ucałowanie. Część trzecią Liturgii stanowi Komunia Święta. Po jej zakończeniu, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego. Rozpoczyna się adoracja przy Grobie.

Po Liturgii zostaną odśpiewane trzy części Gorzkich Żali.

Adoracje Pana Jezusa przy Grobie dla:
młodzieży o godzinie 21:00
matek o godzinie 22:00
ojców o godzinie 23:00
Zakończenie adoracji około godziny 24.00

 

 

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Obrzęd ten sprawuje się w Kościele już od VI wieku. Tradycyjne symbole pokarmu wielkanocnego stanowią: chleb – symbol trwałości życia, mięso – symbol Baranka paschalnego, jajka – symbol nowego życia.

Adoracja Pana Jezusa przy Grobie od godziny 7:00.

Poświęcenie pokarmów z krótką adoracją:
– 8:00 klasy gimnazjalne; – 9:00 klasy V i VI;
– 10:00 grupa „0”, przedszkole i klasy I;
– 11:00 klasy II; – 12:00 klasy III i IV; – 13:00 pozostali

Adoracje przy Grobie pomiędzy 13:00 a 18:00 sprawują Róże Różańcowe naszej parafii.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 18:00. Na Liturgię należy przynieść świecę.
Na początku, na placu przed kościołem, zostanie poświęcony ogień oraz pobłogosławiony paschał. Potem nastąpi uroczyste wejście do kościoła, podczas którego wierni zapalają swoje świece od światła paschału. Potem kantor śpiewa Orędzie Wielkanocne ( Exultet ). Po wysłuchaniu Orędzia wierni gaszą świece i rozpoczyna się Liturgia Słowa. Składa się ona z trzech czytań ze Starego Testamentu i czwartego z Nowego Testamentu. Po nim następuje uroczyste odśpiewanie „Alleluja” i Ewangelia o Zmartwychwstaniu Pańskim.

Trzecią częścią jest Liturgia Chrzcielna. Podczas niej, poświęcona zostanie woda, odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, a na koniec przy zapalonych ponownie świecach, zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne.
Kolejną częścią Liturgii jest Msza Święta. Po Mszy Świętej rozpocznie się Liturgia Rezurekcyjna. Na Jej początku przy Grobie Pańskim nastąpi uroczyste ogłoszenie światu Zmartwychwstania Jezusa. Procesja wokół kościoła oraz odśpiewanie hymnu: „Ciebie Boga wysławiamy” zakończy obrzędy Wielkiej Soboty.

 

WIELKA NIEDZIELA

Wielka Niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa i jest najważniejszym dniem w przeciągu całego Roku Liturgicznego.

Msze Święte jak w każdą niedzielę:
8:00, 9:15, 10:30 uroczysta suma z udziałem chóru parafialnego, 18:00.
Zgodnie ze średniowieczną tradycją Kościoła, w Wielką Niedzielę, przed Ewangelią śpiewana jest sekwencja: „Victimae Paschali Laudes”.

Uczestnictwo we Mszy Świętej w Poniedziałek Wielkanocny nie obowiązuje nas w sumieniu, jednak zapraszamy na Msze Święte jak w każdą niedzielę ( 8:00, 9:15, 10:30, 18:00 ).

 

 

Opracował: Wojciech Wojtasik