Życzenia Wielkanocne

baranek_wielkancny„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza

wiara i daremny byłby nasz trud”, bo dopiero ta Prawda o

„Zmartwychwstałym” nadaje sens naszemu życiu. Ona pozwala

nam pomimo różnych przeciwności wierzyć mocno, „że Chrystus

zmartwychwstał jako pierwszy i my z Nim zmartwychwstaniemy”.

św. Paweł
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy

wszystkim naszym parafianom oraz ich gościom gorące i szczere

życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą,

naszą nadzieją, naszą miłością, naszym życiem i naszą Paschą.

Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala

nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne,

pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej

chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg

jeden jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych.

Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć,

że Bóg jest zawsze z nami a Matka Boża Pocieszenia niech nas

zawsze otacza swoją opieką i orędownictwem.

Tego Wam życzą:

Ks. Kazimierz Malaga Proboszcz

Ks. Andrzej Zawada Wikariusz