Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.

Dzisiejszy wieczór jednoczy nas przy Stole. Sam Chrystus oddaje się na nim Ojcu w Ofierze i staje się – z miłości – Chlebem łamanym dla nas. Stajemy się uczestnikami Jego Ostatniej Wieczerzy. Jezus z niezwykłą czułością pochyla się dziś nad każdym z nas, aby umywać nam nogi, aby dotykać tego co w nas jest słabością. Pragnie umacniać nas tym gestem i wyryć go w naszych sercach, byśmy napełnieni doświadczeniem Jego miłości, umywali nogi naszym braciom, pochylając się nad ich słabościami.