APEL POLSKIEGO ZWIERZCHNICTWA ZAKONU RYCERSKIEGO ŚWIĘTEGO GROBU W JEROZOLIMIE

Od kilku dziesięcioleci liczba chrześcijan w Ziemi Świętej – Izraelu, Autonomii Palestyńskiej, Jordanii i Cyprze systematycznie maleje. W samym tylko Izraelu mieszka obecnie ok. 185 tys. chrześcijan, co stanowi zaledwie ok. 1,9 proc. ludności państwa Izrael. 75 proc. chrześcijan w Izraelu to chrześcijanie arabscy. Na Zachodnim Brzegu w ciągu minionych 75 lat liczba chrześcijan spadła z 18 proc. do mniej niż jednego procenta dzisiaj. Przyczyną są długotrwałe niepokoje i konflikty polityczne, trudności ekonomiczne, klęski żywiołowe, a ostatnimi miesiącami – trwająca od 7 października 2023 r. wojna Izraela z Hamasem.

Bliski Wschód to ziemia przesiąknięta krwią. Od zawsze była trudnym miejscem do życia chrześcijan. Wielu z nich – jak napisał kard. Claudio Gugerotti – przewodniczący Dykasterii do Spraw Kościołów Wschodnich – nie może już tego znieść i porzuca miejsca, w których ich ojcowie i matki modlili się i świadczyli o Ewangelii. Zostawiają wszystko i uciekają, bo nie widzą nadziei. A drapieżne wilki dzielą się łupami. Pomimo tych wszystkich trudności, wielu chrześcijan decyduje się pozostać w swojej ojczyźnie i bronić swojej wiary, ponieważ uważają się za potomków pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej na świecie.

W 1974 r. Paweł VI – nawiązując do długiej tradycji w Kościele katolickim – ogłosił adhortację apostolską „Nobis in Animo”, w której przypomniał szczególne i uprzywilejowane miejsce Kościoła w Jerozolimie. Na tej ziemi, obok Świątyń i Miejsc Świętych, znajduje się i działa żywy Kościół. Wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa. Chodzi o Wspólnotę, która w ciągu historii przeszła przez niezliczone wprost doświadczenia i podlegała gorzkim kolejom losu – napisał Papież i postanowił, że każdy Wielki Piątek w kościołach na całym świecie będzie dniem zbiórki na rzecz Ziemi Świętej.

Wbrew potocznym wyobrażeniom, pieniądze zebrane podczas zbiórki wielkopiątkowej nie są przeznaczane tylko na „Boży Grób”. To konkretna, wymierna i bardzo ważna pomoc dla instytucji katolickich w Ziemi Świętej i przede wszystkim dla konkretnych ludzi.

Nie tylko dla kilkuset duchownych posługujących w 55 sanktuariach i 103 parafiach. Zarówno Patriarchat Łaciński w Jerozolimie, jak i franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej prowadzą tam ważną misję edukacyjną: 34 szkoły i przedszkola – na Zachodnim Brzegu, w Strefie Gazy i Izraelu, uniwersytet katolicki w Betlejem, w którym studiuje 3300 studentów – chrześcijan i muzułmanów.

Dostęp do tych szkół mają wszyscy, niezależnie od statusu czy dochodów rodziny. Kościół katolicki subsydiuje koszty edukacji dla potrzebujących uczniów i utrzymuje szkoły w zmarginalizowanych obszarach. Kościół katolicki w Ziemi Świętej prowadzi też programy społeczne, których celem jest zwiększenie samozatrudnienia wśród chrześcijańskiej młodzieży i wspiera zakładanie małych firm aby stali się niezależni ekonomicznie.

Od 2005 r. Kościół katolicki prowadzi dom spokojnej starości w Taybeh (na terenie Autonomii Palestyńskiej) dla starszych członków społeczeństwa w okolicznych miastach i wioskach.

W 2004 r. Łaciński Patriarchat Jerozolimy założył Centrum Matki Bożej Pokoju w Jordanii. Jest on jednym z niewielu w Jordanii, które bezpłatnie świadczą wysokiej jakości usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Z kolei Wikariat ds. migrantów i osób ubiegających się o azyl prowadzi duszpasterstwo dla 56 społeczności różnych narodowości, m.in. indyjskich, filipińskich, ze Sri Lanki, Erytrei, Etiopii, Ukrainy, Chin i Polski.

W imieniu Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie zwracamy się z gorącym apelem, by w czasie nawiedzania naszych kościołów w Wielki Piątek – czy to w trakcie Liturgii Męki Pańskiej, czy to w cichej adoracji Krzyża Świętego – pamiętać w modlitwie o naszych siostrach i braciach w Ziemi Świętej, a także by okazać im tego dnia naszą solidarność i udzielić hojnie materialnego wsparcia.