Uroczystość Wszystkich Świętych

W tym dniu oddajemy cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Jednocześnie uroczystość ta jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba,
są naszymi orędownikami i otaczają nas opieką.

Msze święte w naszym kościele o godz. 8.00, 9.15, 10.45 i 18.00. Msza św. na naszym cmentarzu o godz.14.30, a po niej procesja z modlitwą za zmarłych.