MODLITWA O UWOLNIENIE

„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6,12). Czasami w życiu doświadczamy działania zła i nie zawsze potrafimy wytłumaczyć dlaczego nas ono dotyka. Nie potrafimy się przed nim bronić, ani od niego uwolnić. Jakże często ma ono duchowe podłoże. Jednak wiemy, że „większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4,4). Kiedy się do Niego uciekamy możemy powiedzieć, że:Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Jeżeli zniewala cię jakieś zło i pozbawia radości życia, a ty chcesz z nim zerwać, ale nie potrafisz możesz skorzystać z modlitwy o uwolnienie. Jest to tak zwana modlitwa pięciu kluczy według Neala Lozano. Modlitwa przeznaczona jest dla osób, które osobiście chcą prosić o pomoc w uwolnieniu od dręczącego je zła. Modlitwy prowadzi Diakonia Modlitwy o uwolnienie. Skontaktować z nią możemy się osobiście w poniedziałki od 18.00 do 19.00 na plebanii lub pod numerem telefonu 501 380 272. Więcej informacji i kwestionariusz zgłoszeniowy znajdziemy na stronie internetowej: www.miastonagorze.pl/modlitwy-o-uwolnienie.