Przedświąteczne odwiedziny u Polaków zamieszkujących na Ukrainie

Wieloletnią tradycją jest organizowanie przez Akcję Katolicką materialnej pomocy dla Polaków zamieszkujących tereny dawnej Rzeczpospolitej, które obecnie znajdują się na terytorium Ukrainy. Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku, w grudniu odbył się taki wyjazd, w który zaangażowany był nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej. W dniach     10-12 grudnia odwiedziliśmy polskie parafie w następujących miastach i miejscowościach: Przemyślany, Mitulin, Dunajew, Pomorzany, Ciemiężyce, Żydaczów, Brzozdowce i Lwów. Prowadzone są one przez polskich księży należących najczęściej do zakonów Salezjanów i Salwatorianów.
Dzięki gościnności i otwartości księży mogliśmy spotkać się z dziećmi i dorosłymi parafianami i każdemu z nich przekazać paczkę z artykułami na święta. Spotkania były także okazją do rozmów, wspomnień oraz posłuchania i obejrzenia przygotowanych przez dzieci występów.
Tą drogą, wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tegoroczny wyjazd przekazujemy od naszych Rodaków na Ukrainie gorące podziękowania za okazaną pamięć i wsparcie.
Łącznie przygotowaliśmy i wręczyliśmy prawie 300 paczek. Sponsorami wyjazdu byli:
 Nasi Parafianie, którzy ofiarowali w pieniężnej zbiórce do puszek 4.750,- zł. Za środki
te kupiliśmy kawę, herbatę, kakao, czekolady, batony, a także opłaciliśmy paliwo na
transport,
 Szkoły Podstawowe Nr 9 i 26 w Bielsku-Białej. Uczniowie z tych szkół przynieśli
słodycze, przybory szkolne, środki czystości, maskotki, pluszami,gry, puzzle, odzież,
itp.
 Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy z Hałcnowa, który za zebrane środki
finansowe zakupił i przekazał artykuły spożywcze (olej, bakalie, konserwy, kasze,
cukier, itp.),
 Czarnieckie makarony – ofiarodawca makaronu,
 Misja Katolicka w Wiedniu – ofiarodawca świątecznej galanterii czekoladowej,
 Opłatki Pl. z Kóz – ofiarodawca opłatków i komunikantów,
 Pani Józefa Mrowiec, która własnoręcznie zrobiła i przekazała 100 par skarpet.
 Urząd Miasta Bielska Białej, który wypożyczył na ten cel samochód.