Kiedy ministrant zostaje lektorem?

Siódma klasa szkoły podstawowej, to czas myślenia o byciu lektorem. We wspólnocie Służby Liturgicznej są ważne wydarzenia, takie jak ustanowienie nowych lektorów. W tym roku do kursu przystąpiło 10 kandydatów. Przychodzili oni na wykłady przez dwie soboty. Zdobywali wiedzę z zakresu duchowości, liturgiki, biblistyki i fonetyki. Po bardzo trudnym egzaminie do posługi lektora zostało dopuszczonych 9 chłopców. Bardzo im gratulujemy i dziękujemy za ich wkład w działanie naszej parafii. Dziękuję również wszystkim, którzy przygotowali i prowadzili kurs oraz kochanym Rodzicom kandydatów. Teraz czas posłuchać jak czytają.

ks. Grzegorz