Adoracja – uwielbienie Pana

,,Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagrodzenie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja”, powiedział św. Jan Paweł II. Człowiek, który pragnie budować relacje potrzebuje spotkania. Wierzymy, że w Eucharystii jest obecny żywy Jezus. Dlatego warto spotkać się z Nim i budować relację miłości.  W środę 11 września 2021 o godzinie 10.00 uwielbiliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez śpiew i czytanie psalmów. Adorację prowadziły wspólnoty Służby Liturgicznej, Oazy Młodzieży i Chęci+. Po adoracji była agapa, a na niej pyszna pizza. Dziękuję wszystkim za wspólne spotkanie.

Ks. Grzegorz