Zaproszenie na Pasterkę w tradycyjnej oprawie góralskiej

Już 24.12.2019 godz. 23:50 zapraszamy serdecznie do Straconki na pasterską mszę w tradycyjnej, góralskiej oprawie. Przybywajcie!

A teroz po górolsku!

Dnia jednego ło połnocy,
na Straconke przydom chłopcy,
przydom chłopcy i dziywcynta,
bo sie łozpocynajom Świynta.
Na pastyrke przybywojcie,
Panu kwałe łoddawojcie!
Po górolsku i z kolyndom,
górole zaś śpiywać bydom.
I nie idzcie wiecor spać,
bo górole bydom grać!
I kolynda zaś popłynie,
po stracyńskiej het dziedzinie!!!

Pytomy Wos piyknie na Górolskom Pastyrke po Wilije, ło 12 w nocy do kościoła pod wezwaniym Matki Bozej Pociesynio w Straconce.

Foto Paulina Drobisz