Święty Mikołaj

6 grudnia gościliśmy w naszej wspólnocie Świętego Biskupa Miry Mikołaja, który przyniósł dzieciom wskazówki prowadzące do nieba (miłość Boga i bliźniego) oraz słodkości.