Pogrzeb śp. Ks. Prałata Kazimierza Malagi

Dnia 26 października 2019 roku pożegnaliśmy naszego proboszcza ks. prałata Kazimierza Malagę. Zmarł w wieku 78 lat, był przez 33 lata proboszczem i duszpasterzem w naszej parafii Matki Bożej Pocieszenia. Pochodził z Makowa Podhalańskiego był współinicjatorem Góralskich Pasterek. Dzięki niemu w latach 80. ub. wieku do bielszczan trafiło 135 ton potrzebnych leków z Francji. W ceremonii pożegnania podczas Mszy św. uczestniczyło trzech biskupów, kilku infułatów, ponad stu kapłanów, siostry zakonne, przedstawiciele parlamentu RP i samorządu, górale, liczni wierni oraz najbliższa rodzina.

NIECH MARYJA MA CIĘ W SWOJEJ OPIECE DROGI KSIĘŻE KAZIMIERZU!