Zmarł ks. Kazimierz Malaga

W piątek, 18 paź­dziernika, ok. godz. 15.25 ks. Kazimierz Malaga odszedł do domu Ojca. Dziękujemy mu za wieloletnią posługę w tej pa­rafii, którą pełnił w latach 1983-2016, a szczególnie za to dzieło, którym jest rozbudowa naszej świątyni i doprowadzenie jej do obecnego stanu. Pogrzeb ś.p. ks. Kazimierza będzie w naszej parafii w sobotę, 26 października. Wprowadzenie trumny do kościoła będzie o godz. 9.00, a o godz. 13.00 roz­poczniemy Mszę Św. pogrzebową. Zachęcamy zarówno do modlitwy przy trumnie zmarłego kapłana, jak również do uczestniczenia w Mszy i do przejścia tej ostatniej drogi wraz ze ś.p. ks. Kazimierzem. Jednocześnie przekazuję prośbę rodziny, aby nie kupować wieńców czy kwiatów, a pieniądze zamiast na nie, według zwyczaju, który wprowadził ks. Kazimierz pod­czas rozbudowy kościoła, przeznaczyć na budowę Domu Parafialnego, aby i w ten sposób po­zostało po zmarłym trwalsze dzieło dla parafii, którą tak umiłował. Proszę także, aby w miarę możliwości przyjść na pogrzeb pieszo, by miejsca parkingowe zostawić dla przyjezdnych z dalszych miejsc. A ja już teraz dziękuję wam za wszelkie modlitwy w intencji ś.p. ks. Kazimie­rza i za wszelką pomoc okazywaną podczas przygotowywania uroczystości pogrzebowych.