WIZYTACJA KS. BISKUPA ROMANA PINDLA

Ks. Biskup będzie w naszej parafii:

– w piątek, 9 listopada – do południa odwiedzi szkołę, chorych, rodzinę wielodzietną, potem spo­tka się z Radą Parafialną. Oficjalne i uroczyste po­witanie Ks. Biskupa będzie miało miejsce na Mszy Św. o godz. 18.00.

– w niedzielę, 11 listopadana Mszy o godz. 8.00 Ks. Biskup będzie się modlił za zmarłych i spotka się z przedstawicielami grup parafialnych; na Mszy o godz. 9.15 udzieli specjalnego błogosławieństwa rodzinnego dla rodzin z dzieć­mi w wieku szkolnym, a po Mszy spotka się z grupami dziecięco-mło­dzieżowymi; o godz. 11.00 – odprawi Mszę Św., wygłosi kazanie, na­stąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo mał­żeństw, które nie mają już dzieci w wieku szkolnym.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO PRZEŻYWANIA WIZYTY KS. BISKUPA

W NASZEJ PARAFII