XVII Tydzień z Ewangelią

Od niedzieli, 30 września, rozpocznie się w naszym mieście XVII Tydzień z Ewangelią. Zachęcamy do zapoznania się z programem różnych spotkań przewidzianych na ten czas. Także w naszej parafii przewidziane są kazania ewangelizacyjne i różnego typu spotkania modlitewne. Jest to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Postarajmy się z niego skorzystać. Może uda się nam zaprosić na te spotkania naszych krewnych czy znajomych spoza parafii, aby i oni mogli doświadczyć łaski spotkania z Jezusem, który chce działać i dziś pośród nas i dla nas. Poniżej umieszczamy plakat z programem spotkań.