Bierzmowanie – zapisy na kurs

CHĘCI + MODLITWA + EUCHARYSTIA + PISMO ŚWIĘTE + ROZMOWA = Spotkanie z Bogiem

 

Jeśli chcesz doświadczyć żywego Boga, odpocząć i porozmawiać w gronie młodych ludzi, zapraszamy Cię na Spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania.

Spotkanie skierowane są na budowanie szczerych więzi uczestników z prowadzącymi oraz między sobą, a przez to otwarcie się na przekaz Ewangelii. Spotkania odbywają się w małej grupie co sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji pomiędzy animatorem a uczestnikami. Sam program dąży do tego, aby młody człowiek podjął decyzję wejścia we wspólnotę.

Rozpoczęcie:

Sesja jesienna – Niedziela GODZINA 10.45 w naszym kościele

11.10 – pierwsze spotkanie, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 5.12 – Droga Krzyżowa o 19.00, 6.12 – ostatnie spotkanie w sesji jesiennej

ZAPRASZAMY

Zapisy do 11. października 2020 u ks. Grzegorza lub w zakrystii.

Wystarczy, że wypełnisz deklarację

DEKLARACJA KANDYDATA
DO PRZYJĘCIA
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Ja, …………………………………………………………………..
oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania
w parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej Straconce
            Pragnąc dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:
  1. Brać udział we wszystkich poniżej podanych obowiązkowych spotkaniach. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje przełożeniem przygotowania na przyszły rok. Nieobecności można usprawiedliwić do tygodnia przez rodziców.
  2. Program przygotowania (według programu diecezjalnego): a) Spotkania odbywają się w niedzielne zaczynając od Mszy Świętej o 10.45 b) Cykl jesienny 7 spotkań w małych grupach w niedzielę od 10.45 do 13.00 (w kościele) Cykl wiosenny 6 spotkania po feriach, spotkania bezpośrednio przed przyjęciem Bierzmowania i 5 spotkań po Bierzmowaniu. c) Rozmowa z duszpasterzem przed Bierzmowaniem
  1. Troszczyć się o życie sakramentalne: a) poprzez udział we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta nakazane b) comiesięczną spowiedź (uzupełniamy kartki)
  1. Wziąć udział w obowiązkowych jednodniowych parafialnych rekolekcjach wielkopostnych dla młodzieży.
  1. Dostarczyć: metrykę (świadectwo chrztu)
              Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
Tel.kontaktowy………………………………………./
……………………………………………………………….
Data i podpis kandydata
              Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do Bierzmowania.
Tel.kontaktowy…………..……………………………………../
…………………………………………………….…
Data i podpis rodziców/opiekunów