WIECZYSTA ADORACJA

Od kilku lat w naszej diecezji trwa całodniowa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, każdego dnia w innej parafii. W najbliższą sobotę adoracja ta będzie miała miejsce w naszym kościele. Jest to szczególna okazja dla nas wszystkich, aby nawiedzając kościół w dowolnym czasie dziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o pomoc w trudnych sprawach. Adorację rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 7.00, od godz. 7.30 do 10.00 – adorację poprowadzą Żeńskie Róże Różańcowe, od godz. 10.00 do 11.30 na adorację zapraszamy dzieci i młodzież (od godz. 11.30 do 13.00 będzie przerwa w adoracji), od godz. 13.00 do 15.00 będzie adoracja indywidualna, od godz. 15.00 do 16.00 prosimy o prowadzenie Koronki do Bożego Miłosierdzia Męskie Róże Różańcowe, od godz. 16.00 do 17.00 na adorację zapraszamy szczególnie mężczyzn, od godz. 17.00 do 17.45 – adoracja dla kobiet, o godz. 17.45 – błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i o godz. 18.00 – wieczorna Msza Święta. Jeszcze raz zachęcamy wszystkich parafian do jak najgłębszego przeżycia na wspólnej modlitwie tego wyjątkowego dla naszej parafii dnia.