XXIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej dotarła jako druga w poniedziałek, 11 sierpnia, już ok. godz. 12.00. W 18 grupach pielgrzymowało 2 tys. 840 osób, którym towarzyszyło 51 kapłanów, 12 kleryków i 9 sióstr zakonnych. Przewodnik pielgrzymki to ks. Józef Walusiak. Wędrowano z: Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Andrychowa, Bielska-Białej i Oświęcimia. I w zależności od miejsca wymarszu trasa liczyła od 180 do 200 km pokonywanych w czasie 5-6 dni. Większą część pielgrzymki bielsko-żywieckiej stanowiła młodzież. W tym roku w pielgrzymce uczestniczyła także grupa pątników z Węgier. Najmłodszy pielgrzym miał 8 miesięcy, najstarszy 83 lata. Na hasło pątniczego szlaku wybrano słowa: „Maryja Przewodniczką wiary w Syna Bożego”. W ramach pielgrzymki przybyła również grupa rowerowa z Andrychowa i Czechowic-Dziedzic – 120 osób. Z naszej parafii jak każdego roku pielgrzymowało kilka osób, polecaliśmy w modlitwie wszystkie sprawy związane z naszą parafią: duszpasterzy, rodziny, dzieci i młodzież, ludzi chorych i cierpiących oraz wszystkich tych, którzy z dala są od Kościoła.

 

Bielsko - Biała Straconka 12.08.2014r.                                     zdjęcia i opracowanie kleryk Paweł Then

do aktualności