Kończący się czas wielkanocny schola parafialna zaznaczyła osobliwym koncertem ku czci Zbawiciela chcąc jeszcze mocniej podkreślić radość zmartwychwstania. W modlitewnym spotkaniu wzięło udział wielu parafian z uwagą obserwując poszczególne części misterium i żywo się w nie angażując. Szczególnym gościem stał się p. Paweł Golec, który wraz z najbliższą rodziną brał udział w radości wspólnego spotkania chwaląc zaangażowanie wszystkich dzieci i scholi. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali to piękne spotkanie i tym, którzy wzięli w nim udział.

Bielsko - Biała Straconka 21.04.2014r.                                                                                                                                                              ks. RJ.

do aktualności