We środę 21 maja dzieci komunijne odbyły swoją pielgrzymkę dziękczynną za dar eucharystii. Tym razem trasa wyjazdu została skierowana do Krakowa do "Centrum Jana Pawła II" - Nie lękajcie się. Tam sprawując najświętszą ofiarę podziękowaliśmy Panu Jezusowi za komunię św., dzięki której każdy, kto ją przyjmuje ma życie wieczne. Później zwiedziliśmy niektóre miejsca wciąż jeszcze budującego sie Centrum podziwiając min. wspaniałe mozaiki układane przez ojca Marko Rupnika. Polecając opiece św. Jana Pawła II  dzieci komunijne naszej parafii oraz dziękując naszemu przewodnikowi Wojciechowi za ciekawe oprowadzenie nas po tym miejscu pożegnaliśmy to niezwykłe Centrum JPII i skierowaliśmy sie do krakowskiego ZOO na dalszą rekreację w radosnej atmosferze wspólnego wyjazdu.

Bielsko - Biała Straconka 22.05.2014r.                                                                                                                                                      ks. RJ.

do aktualności

pobyt w krakowskim Zoo