UROCZYSTE PRZEKAZANIE SZKOLNEGO BOISKA

 

Dnia 25 kwietnia odbyło się otwarcie boiska sportowego typu „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Straconce. Uroczystość została rozpoczęta przywitaniem znamienitych gości; p. prezydenta Jacka Krywulta, przewodniczącego Rady Miasta p. Ryszarda Batyckiego, p. Jana Dzidy przewodniczącego komisji Edukacji Rady Miasta, p. Piotra Kochowskiego przewodniczącego Komisji Zdrowia, polityki społecznej i sportu, p. Szczepana Wojtasika radnego miasta Bielsko – Biała oraz wielu innych dostojnych osobistości naszego miasta i regionu. „Sport nie jest celem samym w sobie, lecz jest bardzo ważnym środkiem w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Niech to nowe boisko służy rozwojowi fizycznemu i zdrowiu wszystkich jego użytkowników” -  w tych słowach p. dyrektor Grażyna Proch wprowadziła zebranych gości w atmosferę uroczystości przejęcia nowego obiektu sportowego przy budynku naszej Szkoły w Straconce. Po tym wzruszającym przemówieniu dzieci i młodzież przedstawiły ciekawy program artystyczno – sportowy związany z osobami czołowych, polskich sportowców. Zaś po jego zakończeniu p. prezydent Jacek Krywult przeciął symboliczną wstęgę oficjalnie otwierając nowe boisko, na którym dosłownie za kwadrans rozpoczął się pierwszy, formalny mecz piłki nożnej pomiędzy rodzicami i dziećmi zakończony wygraną rodziców 1:0. Warto dodać, że obiekt został wybudowany przez firmę "TOMART", a jego koszt przekroczył pół miliona złotych.

 

Bielsko – Biała 25.04.2013r.                                                                                                              ks. RJ.

 

do aktualności                                                                                 relacja w TV Regionalna  oraz  Radio Bielsko