Coroczną nagrodą dla dzieci z naszej Szkoły, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce oraz wysokie oceny z zachowania jest wspólna wycieczka do ciekawych miejsc naszej okolicy. Najczęściej są to górzyste zakątki Beskidu Żywieckiego, do którego dzieci zawsze chętnie wyjeżdżają za każdym razem odwiedzając inne miejsca. Tym razem miejscem wspólnego wyjazdu była Rysianka, polana położona na wysokości około 1260 m.n.p.m. Szlakiem ze Złatnej przeszliśmy około 12 km. W tym czasie odwiedziliśmy Halę Rysiankę, gdzie nie brakło czasu na wspólną rekreację i pieczoną kiełbaskę. Następnie poprzez Halę Lipowską dotarliśmy do miejsca wyjścia. Wyjazd - nagrodę jak co roku organizuje i finansuje Szkoła i Parafia w Straconce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólny wyjazd i wzorowe zachowanie oraz życzymy równie dobrych ocen w rozpoczętym już nowym roku szkolnym.

 

Bielsko - Biała Straconka 05.09.2013r.                                                                   ks. RJ.

do aktualności