DZIĘKCZYNNA PIELGRZYMKA ZA DAR KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Dzieci naszej parafii w Straconce po uroczystości I-szej Komunii Św. wyjeżdżają na dziękczynne pielgrzymki za dar eucharystii. Wybieramy różne miejsca, aby w nich podziękować P. Jezusowi za ten dar, który zapewnia życie wieczne. W tym roku odwiedziliśmy Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierścu koło Skoczowa. Tam też odbyła się uroczysta msza św., podczas której dzieci podziękowały za dar, który po raz pierwszy przyjęły w minioną niedzielę. Po mszy św. ks. proboszcz Zbigniew Paprocki przedstawił historię figury św. Mikołaja zachęcając dzieci, aby często modliły się do tego pewnie ulubionego patrona młodych pokoleń. Można było zabrać ze świątyni specjalną chusteczkę, która potarta o figurę świętego ma przynosić ulgę w cierpieniu przykładana do bolesnego miejsca na ciele. Po posiłku i zakupie pamiątek dalszy ciąg wyjazdu poprowadził pielgrzymów na Kaplicówkę w Skoczowie, czyli miejsce, na którym dokładnie 18 lat temu (22 maja 1995r.) modlił się bł. Jan Paweł II zachęcając Polaków, aby w codziennym życiu nie zapominali o swoim sumieniu i podnosząc w tym czasie Jana Sarkandra do grona błogosławionych. Razem zaśpiewaliśmy tam Barkę – ulubioną pieśń Jana Pawła II. Stamtąd wyjechaliśmy do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, gdzie uczestniczyliśmy min. w pokazie lotów ptaków drapieżnych. Dziękujemy Panu Bogu za piękną pogodę oraz za wiele radości wszystkim dzieciom klas drugich.

 

Bielsko – Biała Straconka 22.05.2013r.                                                                                            ks. RJ.

do aktualności                                                                                                                                                                                      foto: Lidia Malarz