UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

 

 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce często nazywane świętem Matki Bożej Zielnej, jest najstarszym świętem maryjnym. W wymiarze teologicznym, wyznajemy w ten dzień wiarę, że Maryja, jako wybrana na Matkę Boga, została po swojej śmierci wzięta do nieba. W Polsce, święto to jest obchodzone od samego przyjęcia chrześcijaństwa końcem X wieku. Już niecałe 100 lat później, w dzień Wniebowzięcia, święcono zioła polne, owoce i kwiaty. Zwyczaj ten wywodzi się ze starochrześcijańskiego apokryfu, pochodzącego z II wieku z terenu Syrii, mówiącego o tym, że Apostołowie po otwarciu grobu Matki Bożej, nie znaleźli tam Jej ciała, a jedynie same zioła i kwiaty. Obecnie poświęcenie ziół i kwiatów ma charakter symboliczny, ukazujący Maryję, jako Królową Ziemi, dającą roślinność. Piękno kwiatów odpowiada pięknu Maryi wziętej do nieba. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę, a szczególnie p. Janinie Chorąży, która wraz z grupą pomocników od lat przygotowuje przepiękny bukiet różnorodnych ziół i kwiatów na dzisiejszą okoliczność święta Matki Najświętszej.

 

Bielsko - Biała Straconka 15.08.2013r.                                                                                                                         ks. RJ.

 

do aktualności