W poniedziałek 11 listopada, w liturgiczne święto św. Marcina, w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu podczas Mszy świętej konwentualnej o godzinie 6.30 O. Przeor Konrad Małys udzielił posług lektoratu i akolitatu trzem współbraciom: Br. Ambrożemu Stachowi, Br. Józefowi Kanikowi, naszemu parafianinowi, oraz Br. Leopoldowi Rudzińskiemu. Po Ewangelii każdy z kandydatów został imiennie wezwany przed O. Przeora. Po homilii nastąpiła wspólna modlitwa za braci przyjmujących posługi, zaś udzielający posług odmówił nad nimi specjalne modlitwy ustanowienia. Następnie każdy z braci, klęcząc przed O. Przeorem, po przyjęciu posługi lektora otrzymał Pismo Święte na znak służby słowu Bożemu, zaś po przyjęciu posługi akolity otrzymał patenę z chlebem i kielich z winem, jako znak służby ołtarza. Zgodnie z dokumentami kościelnymi jest to oficjalne powierzenie określonych funkcji w Kościele. Zadaniem lektora jest przede wszystkim czytanie słowa Bożego podczas Mszy świętej, wykonywanie psalmu czy wypowiadanie intencji modlitwy powszechnej. Akolita ma przede wszystkim pomagać kapłanowi i diakonowi w wypełnianiu czynności liturgicznych, szczególnie podczas Eucharystii. Akolita jest nadzwyczajnym szafarzem udzielania Komunii świętej i w wyjątkowych sytuacjach może rozdawać Komunię świętą, zanosić ją chorym, a także dokonywać puryfikacji naczyń liturgicznych i wystawienia Najświętszego Sakramentu. Życzymy bratu Józefowi wielu łask Bożych oraz opieki Św. Benedykta i MB. Pocieszenia na drogach przygotowania do kapłaństwa zapewniając o naszym modlitewnym wsparciu.

 

Bielsko - Biała Straconka 13.11.2013r.                                                                                                  ks. RJ.

 

do aktualności