W Wielki Czwartek spotkaliśmy się w kościele katedralnym, na ostatniej Mszy św. Wielkiego Postu tzw. Krzyżma Świętego. Podczas tej eucharystii licznie zebrani kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, ksiądz biskup poświęcił olej chorych, olej katechumenów, oraz olej krzyżma z wonnościami. Po komunii świętej biskup Tadeusz pobłogosławił krzyże i ustanowił 92 lektorów z 42 parafii naszej diecezji Animatorami Służby Liturgicznej. Z naszej parafii przybyło dwóch animatorów, są to Szymon Adamczyk i Piotr Ochocki. Służymy w naszej parafii od kilku lat. 12 listopada 2011r. zostaliśmy ustanowieni Lektorami Służby Liturgicznej. Na przełomie lutego i marca 2013r. uczestniczyliśmy w XXI kursie Animatora w Pogórzu. Tematami wykładów była m.in. liturgika, metodyka pracy w grupie, psychologia komunikacji, biblistyka i symbolika kościoła. Następnie zostaliśmy poddani dwuetapowemu egzaminowi. Pierwszy etap polegał na opisaniu konspektu zbiórki ministranckiej, a drugi był testem teoretycznym. Po zdanych egzaminach zostaliśmy Animatorami Służby Liturgicznej i w parafii zajmujemy się opieką i formacją młodszych ministrantów

Bielsko – Biała Straconka 02.04.2013r.                                                              opracowanie: Piotr Ochocki

do aktualności                                                                                                                                                                                         foto: Barbara Ochocka