„Cześć oddawana Najświętszemu Sakramentowi jest zarazem głębokim aktem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. Przez ofiarę krzyża Jezus dał życie światu i uczynił nas przybranymi synami na swój obraz, ustanawiając szczególnie głębokie więzi, które pozwalają nam nazywać Boga pięknym imieniem Ojca. Chrześcijanin naśladując swojego Mistrza i Pana, przyjmuje na modlitwie postawę synowskiej ufności i otwiera swoje serce i dłonie, aby odebrać dar od Boga i podziękować mu za Jego dobrodziejstwa, które otrzymał darmo.”

 

   Z listu bł. Jana Pawła II do biskupa Liege Alberta Houssiau z okazji 750 - lecia Bożego Ciała (Watykan 28.05.1996r.)

 

Bielsko – Biała Straconka 30.05.2013r.                                                                                                            foto: Pysz Grzegorz

 

do aktualności