Uroczystość Wszystkich Świętych skłania nas do wzniesienia wzroku ku Niebu i rozważania pełni boskiego życia, które nas czeka. «Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy»: tymi słowami apostoł Jan zapewnia nas o rzeczywistości naszej głębokiej więzi z Bogiem, jak i o pewności naszego przyszłego losu. Dlatego jako umiłowane dzieci otrzymujemy również łaskę znoszenia prób ziemskiego życia: głodu i pragnienia sprawiedliwości, niezrozumienia, prześladowań. Zarazem już teraz dziedziczymy to, co obiecane jest w ewangelicznych błogosławieństwach, «w których jaśnieje nowy obraz świata i człowieka, który rozpoczyna Jezus». Świętość, pieczęć Chrystusa w nas samych, jest celem życia chrześcijanina”.  Pocieszeni tą wspólnotą wielkiej rodziny świętych jutro oddamy cześć wszystkim wiernym zmarłym. „Zarówno liturgia, jak i zwyczaj odwiedzania cmentarzy przypominają nam, że chrześcijańska śmierć stanowi część drogi upodabniania się do Boga i zniknie, gdy Bóg stanie się wszystkim we wszystkich.

Bielsko – Biała Straconka 01.11.2013r.                                                                                                                 foto: Piotr Pysz

do aktualności