LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU

Czwartek Wieczerzy Pańskiej staje się wielki wielkością Daru Eucharystii, czyli tajemniczej obecności Jezusa Chrystusa pod postaciami konsekrowanego chleba i wina przemienionymi w rzeczywiste Ciało i Krew. Czwartek ten jest wielki wielkością Daru, którym jest sakramentalne kapłaństwo czyli posługa kapłanów w przepowiadaniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów świętych. Wielki jest wreszcie ten Czwartek wielkością niezrównanego Daru Miłości, jaką umiłował nas Chrystus, oddając za nas swe życie przez Śmierć na Krzyżu, i wielki zilustrowaniem Przykazania Miłości, byśmy tak miłowali jak zostaliśmy umiłowani: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Bielsko – Biała Straconka 06.04.2012r.                                                                      ks. RJ.

 

do aktualności                                                                                                                                foto: Pysz Grzegorz