UROCZYSTOŚĆ WSZYSKICH ŚWIĘTYCH

 

Dzień 1 listopada przypomina nam wszystkim prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od wybranej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć jedynie własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli daru Bożej życzliwości. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, stąd też każdego wspomaga swoją łaską. Teologia wskazuje, że każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmujemy od Boga ten dar świętości i jak realizujemy go na co dzień.

 

Bielsko – Biała Straconka 01.11.2012r.                                                                     ks. RJ.

 

do aktualności                                                                                                       foto: Pysz Grzegorz