WSPÓLNA MODLITWA W INTENCJI KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE

 

W niedzielę 11 marca gościł w naszej parafii ks. Adam Bożek kapłan pochodzący z Łodygowic, lecz od kilku lat pracujący w parafii Piotrowce na Ukrainie, gdzie w dwa lata została wybudowana nowa świątynia. W kazaniu ks. Adam zaznajomił nas z realiami niełatwej pracy duszpasterskiej w swojej parafii, gdzie systematyczna działalność ateistyczna byłych władz komunistycznych wyrządziła ogromne szkody duchowe i materialne. Mimo trudnych czasów wiarę w Boga udało się ocalić zwłaszcza pośród rodzin polskich, które często w bohaterski sposób musiały dawać świadectwo swoim przekonaniom. Na uwagę zasługuje zwyczaj wynoszenia kapłańskiego ornatu na ołtarz w chwilach, gdy brak było kapłana w parafii. W niektórych miejscowościach w taki sposób uobecniano postać kapłana nawet pięćdziesiąt lat. Ze wzruszeniem wierni naszej parafii wysłuchiwali słów świadectwa, jakie przedstawiał nam duszpasterz tych dzielnych ludzi na Ukrainie. Wspólnie też prosiliśmy dobrego Boga o wszelkie łaski dla tych odważnych mieszkańców Piotrowiec, którzy mimo represji nigdy nie utracili wiary w opiekę Bożą nad ich rodzinami.

 

Bielsko – Biała Straconka 11.03.2012r.                                                         ks. RJ.

do aktualności                                                                                                     foto: Pysz Grzegorz