PODWÓJNE POŚWIĘCENIE W UROCZYSTOŚĆ MB. RÓŻAŃCOWEJ

 

W niedzielę 7 października w naszej parafii na mszy św. o godz. 9.15 odbyło się uroczyste poświęcenie różańca dzieciom klas drugich. W tym roku są to dwie klasy, w których do przyjęcia I-szej Komunii Św. przygotowuje się 47 uczniów. Przez najbliższe miesiące będą się oni pilnie przygotowywać do przyjęcia Najświętszego Sakramentu stopniowo zwiększając swoją wiedzę katechetyczną oraz niezbędną wiarę w obecność Zbawiciela w swoim codziennym, młodym życiu. Cały proces przygotowania zakończy się 19 maja 2013r. mszą św. o godzinie 10.30, na której te sympatyczne i gorliwe dzieci po raz pierwszy, w Komunii spotkają kochające Serce Pana Jezusa. Na zakończenie mszy św. Schola Parafialna wraz z dziećmi klas drugich „wyśpiewała” Panu Bogu i Matce Najświętszej swoje radosne dziękczynienie. Serdecznie dziękujemy uczestnikom dzisiejszej, wspólnej modlitwy.

 


 


Jednak najważniejszą uroczystością dzisiejszego dnia było poświęcenie nowego dzwonu o imieniu MB. Pocieszenia, która odbyła się na mszy św. o godz. 10.30. Dzwon ten, największy z trzech w naszej parafii bo ważący przeszło 400 kg, trzy lata temu został zdemontowany z uwagi na jego poważne zużycie grożące rozpadem podczas pracy, a nawet poważnym wypadkiem gdyby jego fragmenty wypadły na zewnątrz z okienek wieży. W lipcu bieżącego roku dzwon został przelany (czyli roztopiony i odlany ponownie z tego samego materiału) w ludwisarni „Felczyński” w Przemyślu. Koszt inwestycji to 18.000 zł. Należy dodać, że obecne dzwony w parafii są trzecią generacją dzwonów. Poprzednie zostały zarekwirowane przez okupantów w czasie I-szej i II-giej wojny światowej. Pięknej uroczystości poświęcenia przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Malaga, który w modlitwie błogosławieństwa prosił Boga słowami „Pobłogosław  ten dzwon i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą jego głosu, wznoszą serca do Ciebie. Gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania. Niech dźwięk tego dzwonu towarzyszy ich ziemskiej wędrówce przez życie, a kiedyś gdy dla nich zabije po raz ostatni, niech razem z jego głosem, ich dusze wzniosą się do Ciebie....”. Wierni z radością przeżywali tę rzadką uroczystość w parafiach dziękując Panu Bogu za powoli zbliżającą się do końca rozbudowę nowej świątyni i za wszystkie rodziny dzielnie wspierające budowę nowego kościoła w Straconce. Dzisiaj szczególne podziękowania kierujemy w stronę fundatorów nowego dzwonu, rodzin Państwa; Genowefy Dudek, Heleny Linert, Wiesława Klisia, Leszka Podolskiego, Lecha i Marii Staśko, Stanisława Linerta, Jana i Jadwigi Kanik z mamą Janiną, Romana Czarnika, Krystyny i Władysławy Laszczak, Szczepana i Katarzyny Wojtasików, Antoniego Linerta i ks. Rafała Jończego. Niech miłosierny Pan Bóg darzy wszystkich ofiarodawców łaską swojego błogosławieństwa przez przyczynę Matki Bożej Pocieszenia, patronki naszej parafii.

 

Bielsko – Biała Straconka 07.10.2012r.                                                                     ks. RJ.

 

do aktualności                                                                                       foto: Momot Ł., Babiarczyk D.