KOLEJNE ETAPY ROZBUDOWY NASZEJ ŚWIĄTYNI

 

Prace wykończeniowe w marcu głównie związane zostały z wykończeniem naw bocznych świątyni. Ściany płaskie zostały odpowiednio wygładzone i zagruntowane. Następnie została nałożona cienka warstwa specjalnej mieszanki gipsowej, która po delikatnym szlifie nadaje ścianom oczekiwaną gładkość. Dodatkowo zostaną zamontowane wewnętrzne parapety okienne oraz wykończeniu ulegną słupy przyporowe z charakterystyczną kryzą wokół miejsca łączenia podpory z belką dachową.

 

Bielsko – Biała Straconka 18.03.2012r.                                                                     ks. RJ.    

do aktualności