„PAPIESKI ŚWIERK TRAFIŁ DO NASZEJ SZKOŁY”

 

W poniedziałek 4 czerwca naszą Szkołę w Straconce odwiedzili niecodzienni goście. Byli nimi p. Hubert Kobarski  nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko wraz ze współpracownikami. Celem wizyty było uroczyste przekazanie naszej Szkole „Papieskiego Świerka”. Dar ten jest wyrazem wdzięczności Nadleśnictwa dla wszystkich uczniów, którzy od lat prowadzą różnorakie akcje proekologiczne przyczyniając się do aktywnej ochrony środowiska w naszej miejscowości. Spośród najbardziej znanych to akcja zasiedlania ptaków (w minionych latach w Straconce zostało zawieszonych około 400 budek lęgowych dla ptaków), sadzenie nowego lasu ( co roku najstarsze klasy wysadzają około 1000 sadzonek w różnych rejonach nadleśnictwa Straconka), zbiór żołędzi i kasztanów dla zwierząt na zimę (około 100kg rocznie), oczyszczanie miejscowości ze śmieci i odpadów, wiosenne liczenie ptaków i wiele innych. Wdzięcznością Nadleśnictwa stało się to niewielkie drzewko świerkowe, które posiada niezwykłą historię. W czasie pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 roku, podczas Mszy Św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie Ojciec Święty Benedykt XVI pobłogosławił kosz nasion drzew leśnych z jednego z najpiękniejszych drzewostanów: świerków ze zboczy nieopodal Istebnej oraz sosen rosnących w Puszczy Taborskiej i Piskiej. Leśnicy w Nadleśnictwie Jabłonna z nasion tych wyhodowali młode drzewka, aby posłużyły dla upamiętnienia miejsc, uroczystości, a także działalności człowieka. Jesteśmy wdzięczni za ten niezwykły prezent. Niech rośnie pośród nowego pokolenia dzieci i młodzieży przy naszej Szkole „zachęcając” nas wszystkich do troski o piękne środowisko naszej parafii w Straconce.

 

Bielsko – Biała Straconka 04.06.2012r.                                                     ks. RJ

 do aktualności