WIGILIA PASCHALNA W NASZEJ PARAFII

Wigilia Paschalna, odprawiana w sobotę po zachodzie słońca, rozpoczyna Wielkanoc. Zaczyna się liturgią światła. Na zewnątrz świątyni celebrans święci ogień, od którego zapalany jest Paschał - duża świeca symbolizująca zmartwychwstałego Chrystusa. Na Paschale ksiądz kreśli znak krzyża, wypowiadając przy tym słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Czerwone gwoździe, które przy tym umieszcza symbolizują rany Chrystusa. Zapalony Paschał wnoszony jest do zaciemnionej świątyni. Wierni, którzy na liturgię przychodzą ze świecami przekazują sobie ogień. W ciągu kilku chwil kościół tonący do tej pory w mroku, wypełnia się światłem. Na zakończenie liturgii światła śpiewana jest uroczysta pieśń - Exultet, będąca pochwałą Paschału. Później następują czytania przypominające historię zbawienia - od stworzenia świata, przez wyjście Narodu Wybranego z ziemi egipskiej i zapowiedzi przyjścia Mesjasza, po Ewangelię o Zmartwychwstaniu Jezusa. Czytania przeplatane są śpiewem psalmów. Po raz pierwszy od początku Wielkiego Postu wierni śpiewają też uroczyście "Alleluja". Podczas liturgii następuje również poświęcenie wody, która będzie wykorzystywana m.in. do udzielania sakramentu chrztu. Wszyscy wierni odmawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne - wyrzekają się grzechu, Szatana oraz wszystkiego co prowadzi do zła, wyznają zaś wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wigilia Paschalna kończy się Mszą świętą i procesją rezurekcyjną.

Bielsko – Biała Straconka 07.04.2012r.                                                                        ks. RJ.

do aktualności                                                                                               foto: Pysz Piotr