DERKACZ – BARDZO RZADKI GATUNEK PTAKA BYTUJĄCY W NASZEJ OKOLICY

 

Derkacz – to niezwykle rzadki gatunek średniego ptaka z rodziny chruścieli, zamieszkującego prawie całą Europę. W Polsce nieliczny ptak lęgowy. Większość obserwacji dotyczy jedynie jego charakterystycznego głosu, ponieważ jest to ptak bardzo płochliwy, o skrytym trybie życia. Zamieszkuje wilgotne łąki z wysoką roślinnością zielną i kępami krzewów także pola uprawne oraz suchsze miejsca na bagnach. Gniazdo  buduje na ziemi, pod osłoną roślin zielnych lub wewnątrz krzewu. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju 8 do 14 jaj. Wysiadywanie  trwa przez okres 16-21 dni przez samicę. Młode osiągają umiejętność latania w wieku ok. 6 tygodni. Pożywienie to owady oraz nasiona i części zielone roślin. Derkacz jest objęty ochroną gatunkową, ścisłą. W naszej parafii słyszany jest rzadko. Jednak z pewnością derkacz prowadzi tutaj swoje ukryte życie co potwierdzają znawcy ornitologii naszej miejscowości. Warto o tym wiedzieć, a kiedy usłyszymy tajemniczy głos z zarośli to znak, że mamy do czynienia z wyjątkowym gatunkiem ptaka rzadko bytującego w okolicach naszej parafii.

 

Bielsko – Biała Straconka 13.08.2012r.                                                                 ks. RJ

 

do aktualności