KS. BP TROFIMIAK WPROWADZA WIERNYCH NASZEJ PARAFII W OKRES WIELKIEGO POSTU

W minioną sobotę i niedzielę gościł w naszej parafii ks. bp Marcjan Trofimiak ordynariusz diecezji Łuck na Ukrainie. Dostojny gość modlił się razem z nami na mszach świętych w niedzielę. Wygłosił on słowo zachęty skierowane do wiernych, aby czas Wielkiego Postu wykorzystać do choć drobnej przemiany naszego życia na lepsze. Każde wyrzeczenie liczy się w niebie stąd im więcej wypracujemy na ziemi tym pewniejsze dla nas miejsce w niebie zapewniał ks. biskup. Podkreślił on także, że źródłem szczęścia i spełnienia może być tylko Bóg, bo tylko On może zapoczątkować drogę wiodącą ku wyzwoleniu z mocy zła i grzechu ku prawdzie i miłości ku wyjściu z osamotnienia istoty ludzkiej.

Niech więc głos tego dzielnego, wołyńskiego biskupa nie pozostanie bez echa w naszym życiu. Przyjmijmy je z pokorą i zechciejmy choć drobną ascezą zaznaczyć ten odmienny czas, aby poprzez nawrócenie przeciwstawić się powierzchowności codziennego życia.

 

Bielsko – Biała Straconka 26.02.2012r.                                                             ks. RJ.

do aktualności