MŁODZIEŻ ZE STRACONKI PRZYJMUJE SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przeżywaliśmy dziś w naszej parafii piękną i ważną uroczystość, podczas której ks. bp Piotr Greger udzielił naszej młodzieży dar sakramentu bierzmowania. Sakrament ten udziela szczególnej łaski potrzebnej do dawania świadectwa w Jezusa Chrystusa, świadectwa, które jak wiemy zawsze jest bardzo cenne. Katechizm Kościoła stwierdza, że Duch Święty poprzez bierzmowanie umacnia ludzi wierzących, aby wiarę swoją mężnie wyznawali, bronili jej i według niej na co dzień w życiu postępowali. Do takiego świadectwa jest potrzebna mądrość i odwaga. W sakramencie bierzmowania Duch Święty uzdalnia nas do składania takiego właśnie świadectwa. Znakiem sakramentu bierzmowania jest gest nałożenia rąk biskupa na tego, który sakrament przyjmuje, oraz namaszczenie jego czoła świętym olejem czyli krzyżmem świętym. Biskup, namaszczając olejem czoło bierzmowanego, wypowiada słowa: "przyjmij znamię Ducha Świętego". Jest to  istota sakramentu bierzmowania. W tym bowiem momencie Duch Święty nie tylko wypełnia człowieka, ale również wyciska na nim niezatarte znamię, które będzie towarzyszyło mu przez całą wieczność. Przeżywając dziś tę niezwykłą uroczystość polecaliśmy w modlitwie dzielną grupę młodzieży naszej parafii w liczbie 51 osób. Przez szereg miesięcy na miarę swoich możliwości przygotowywali się do dzisiejszego dnia zgłębiając tajniki naszej wiary i ćwicząc się w modlitwie. Dziś niech Duch Święty dopełni tych wysiłków. A oni sami umocnieni darami łaski, dobrym świadectwem swoich rodziców oraz naszą wspólną modlitwą, niech pozostaną ludźmi sumienia. Do takiej właśnie postawy wzywał nas błogosławiony Jan Paweł II kiedy gościł przed laty w naszej diecezji i w naszym mieście. 

Bielsko – Biała Straconka 23.04.2012r.                                                            ks. RJ.

do aktualności                                                                                                                                                                  foto: Pysz Grzegorz