TRADYCJE WIELKIEJ SOBOTY

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Na pamiątkę tej właśnie soboty, kiedy to według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą,  która wytrwała w wierze była Jego Matka. Stąd każda sobota ma w Kościele charakter maryjny. Tradycją Wielkiej Soboty jest święcenie pokarmów wielkanocnych: chleba, mięsa, soli i  jajek. Wierni przynoszą je do kościoła w specjalnie udekorowanych koszyczkach. Natomiast w wieczornej liturgii poprzez  różnorodność czytań Bóg chce nam przypomnieć wszystko od początku, jeszcze raz. A my mamy, słuchając tych wszystkich biblijnych opowieści, dać Bogu kolejny raz dowód na to, kim jesteśmy i jakie jest nasze życiowe miejsce. Bóg chce, byśmy ponownie zadeklarowali swoją przynależność do Niego, zapoczątkowaną przez chrzest i wyznanie wiary,  przez działanie Jego Syna i świętych w naszym życiu, popartą wyrzeczeniem się tego, co złe i co od Niego oddala. Ta sobotnia liturgia ma być potwierdzeniem, że jesteśmy wciąż dziećmi samego Stwórcy i przy Nim trwać chcemy całe nasze życie.

Bielsko – Biała Straconka 23.04.2011r.                                                                                                  ks. RJ.

do aktualności                                                                                                                                                                                foto: Piotr Pysz i Mateusz Dobija