NOWE WITRAŻE W NASZEJ ŚWIĄTYNI

 

Początkiem października w zachrystii naszego kościoła zostały zamontowane trzy kolejne witraże swoją tematyką nawiązujące do niezwykłej współpracy naszej parafii, a przez to i naszego miasta z francuską organizacją  „Moselle – Amitie – Pologne”. Przez dwanaście lat ci dzielni i życzliwi ludzie z Francji w trosce o mieszkańców naszego miasta sprowadzili przeszło 130 ton różnorakich leków, które segregowane na plebanii w Straconce trafiały do szpitali Bielska – Białej służąc poprawie zdrowia jego pacjentów. Całą tę akcję szeroko opisał pan Pierre Mathiot, jeden z pionierów wspominanego dzieła w książkowej publikacji wydanej w naszej parafii przed kilku laty. Autor książki odszedł do Pana w tym roku jednak Jego rodzina postanowiła uwiecznić Jego troskę o mieszkańców naszego miasta. Zostały ufundowane trzy piękne witraże, które na wiele następnych lat będą przypominać o życzliwości naszych przyjaciół z Francji. Koszt fundacji to 6.500 pln. Witraże wykonała firma z naszej parafii prowadzona przez państwa Dariusza i Agatę Logów, którym za piękne wykonanie i za dobrą współpracę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Bielsko – Biała Straconka 09.10.2011r.                                                                     ks. RJ.

 

do aktualności