RELIKWIE SUTANNY JANA PAWŁA II W NASZYM KOŚCIELE

 

Relikwie to przedmioty związane z czymś świętym. Najczęściej są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych, a także relikwie Męki Pańskiej. Są one szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie i prawosławiu. Relikwie mogą być I, II lub III stopnia. I tak relikwie pierwszego stopnia - to partykuły ciała świętego oraz fragmenty Krzyża św. (relikwie Krzyża mają najwyższą rangę w chrześcijaństwie). Dawniej relikwiom pierwszego stopnia przypisywano szczególne moce np. ozdrowieńcze lub cudotwórcze. Relikwie drugiego stopnia - to fragmenty szat świętego lub innych przedmiotów z którymi miał styk święty w sposób ciągły (z reguły są to przedmioty związane z kultem religijnym np. fragmenty różańca), przedmioty odkryte przy ekshumacji należące do świętego; najważniejszą relikwią drugiego stopnia jest Całun Turyński. I relikwie trzeciego stopnia czyli inne przedmioty towarzyszące świętemu za życia, niekoniecznie związane z funkcjami religijnymi. Święty musiał ich przynajmniej raz dotknąć. Według załączonego certyfikatu poniżej przedstawione relikwie sutanny zostały pobrane 21.11.2005r. w Domu Generalny Księży Salwatorianów w Rzymie przez ks. Jana Łasuta. Później staraniem ks. proboszcza Kazimierza Malagi trafiły końcem 2010r. do naszej parafii zostając umieszczone w specjalnie na tę okazję przygotowanym relikwiarzu.

 

Bielsko – Biała Straconka 02.05.2011r.                                                                                                  ks. RJ.

 

do aktualności