Od kwietnia 2009r. przy wpłatach na rozbudowę KOŚCIOŁA można używać jedynie poniższego konta bankowego;

Konto Parafii: Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku – Białej ul. Dmowskiego 16,

05124041421111000048242608

wpłacając na konto Parafii dopisujemy :

"na rozbudowę Kościoła"   lub  "na cele kultu religijnego"