PRZYDROŻNE KAPLICZKI I KRZYŻE NASZEJ PARAFII

 

Poniżej zostały zaprezentowane przydrożne kapliczki i krzyże naszej parafii. Z jednej strony są  one świadkami codziennego życia mieszkańców Straconki przez ostatnie dwa wieki. Zaś z drugiej strony stanowią świadectwo wiary naszych przodków, którzy w podziękowaniu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę właśnie w ten sposób wyrażali swoją wdzięczność budując proste monumenty. Niektóre z nich przetrwały do  naszych czasów i choć niewiele wiadomo o ich historii to zachowane dane historyczne przekazujemy do wglądu naszym czytelnikom.

 

/należy przeglądać od lewej strony górnej części w prawą stronę wg numeracji/

 

Nr 1to doskonale znana kapliczka przy ulicy Wspólnej. Jest to obiekt murowany w stylu późno barokowym. Została wybudowana w 1830r. przy ówczesnej drodze do Lipnika. Posiada zaokrągloną absydę, pilastry, dwuspadowy dach pokryty gontem. Od strony frontu kapliczka posiada trzy wnęki. Środkową zajmuje krzyż. Po lewej stronie znajduje się figura Matki Najświętszej, zaś po prawej figura św. Antoniego. Wewnątrz znajduje się ludowy ołtarzyk maryjny oraz obrazy świętych Józefa i M. Bożej. Kapliczka została gruntownie odnowiona przed dziesięciu laty. Przez ponad czterdzieści lat pełniła rolę pierwszej świątyni w Straconce, do której dojeżdżał kapłan z Lipnika, do którego w tamtym czasie należała nasza parafia.

 

Nr 2 – to przykościelny krzyż kamienny fundacji Andrzeja i Anny Dobijów  z 1875r.

 

Nr 3 – to wykonany z piaskowca krzyż przy ulicy Langiewicza od strony Złotych Łanów. Krzyż został ufundowany przez Georga Homę w 1854r.

 

Nr 4 – kapliczka przydrożna na Przełęczy Przegibek z 1859r. wykonana przez pracowników kamieniołomu z piaskowca godulskiego.

 

Nr 5 – to kapliczka poświęcona św. Janowi Bożemu założycielowi zakonu Bonifratrów czyli dobrych braci – opiekunów w chorobie i cierpieniu. Kapliczka ta stoi przy skrzyżowaniu ulic Langiewicza i Wspólnej i została ufundowana - na cześć i chwałę Bogu- przez Jędrzeja i Annę Klimont w 1865r.

 

Nr 6 – kapliczka na „Rogaczu” pod Magurką z 1879r. usytuowana przy „Źródle Św. Józefa”. Jest to fundacja Jana i Anny Kaników.

 

do aktualności  


 

 

 

Nr 7 - kapliczka na „Rogaczu” pod Magurką z 1880r. z obrazkiem Matki Bożej i kamiennym krzyżem, fundacji Szczepana i Anny Międzybrodzkich.

 

Nr 8 – drewniany krzyż z końca XIX wieku przy ulicy Górskiej i Zawodzie z postacią Chrystusa Ukrzyżowanego namalowanego na blasze. Z krzyżem związany jest przekaz ustny o pochowaniu w tym miejscu Szwedów w 1656r.

 

Nr 9 – krzyż kamienny przy ulicy Langiewicza ufundowany na cześć i chwałę Bogu przez Antoniego Gacka w 1907r.

 

Nr 10 – krzyż drewniany z 2011r. z postacią Chrystusa Ukrzyżowanego namalowanego na blasze. To fundacja rodziny Kazimierza i Krystyny Świerk. Postać Jezusa została namalowana na blasze od podstaw  przez malarza artystę Wacława Sobieraja. Istnieje ustny przekaz o pochowaniu w tym miejscu trzech żołnierzy rosyjskich w 1849r.

 

Nr 11 – kamienny krzyż  z 1920r. znajdujący się w centralnym miejscu cmentarza parafialnego.

 

Nr 12 – kapliczka przy ulicy Sodowej w Małej Straconce wykonana na pamiątkę III wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie  w 1987r. autorstwa rzeźbiarza artysty Jan Talika.