PODWÓJNY JUBILEUSZ HELENY LINERT

We czwartek 28 kwietnia w czasie wieczornej mszy świętej pani Helena Linert obchodziła swój podwójny jubileusz. Z jednej strony dziękowała Panu Bogu za 80 lat życia nierzadko naznaczonego ciężką pracą i wieloma wyrzeczeniami. Z drugiej zaś strony ks. proboszcz Kazimierz Malaga dostrzegł i docenił następny jubileusz czyli przeszło 50 – letni  okres niezwykłej  troski Jubilatki  o wystrój naszej świątyni w Straconce. Świeże kwiaty przy ołtarzu, zawsze czysta bielizna ołtarzowa, nienagannie utrzymane szaty liturgiczne oraz pięknie urządzone ołtarze na Boże Ciało to tylko niektóre owoce bezinteresownej pracy, którą p. Helena wraz z siostrą Genowefą od wielu lat zostawiają w naszej świątyni. Tę troskę docenił także ks. Bp Tadeusz Rakoczy, który z racji podwójnego jubileuszu przesłał do parafii specjalny dokument gratulacyjny. Dziękuje w nim naszej Dobrodziejce za piękną i wytrwałą opiekę nad Domem Bożym w parafii. Życząc dalszych łask Bożych udzielił naszej drogiej Jubilatce daru Bożego błogosławieństwa. We mszy świętej dziękczynnej wzięła udział najbliższa rodzina oraz klerycy Krakowskiego Seminarium, którzy wspólnie modlili się o wszelkie dary Boże na dalsze lata życia dla pani Heleny Linert.

Bielsko – Biała Straconka 29.04.2011r.                                                                                            ks. RJ.

do aktualności                                                                                                                          foto: kl. Seweryn Puchała