POGRZEB  Ś.P.  WŁADYSŁAWA  ZONTKA  ZASŁUŻONEGO  SPOŁECZNIKA

I HONOROWEGO PREZESA   OSP STRACONKA

W dniu 04.02.2011r. odszedł do Pana po wieczną nagrodę p. Władysława Zontek. Niezwykły działacz i społecznik naszej parafii w Straconce. Urodził się 14 października 1920 r. w Bielsku - Białej. Ukończył 5 klas Szkoły Podstawowej w Straconce, a następnie Publiczną Szkołę Zawodową w Białej. W latach 1935 - 1939 pracował w Powszechnym Banku Związkowym w Białej Krakowskiej. Od lutego 1945r. pracował w sklepie spożywczym p. Władysława Adamczyka na stanowisku kierownika. Z chwilą powstania województwa bielskiego został zatrudniony w nowo powołanym Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Zakład Gospodarczy Nr l w Komorowicach Śląskich. Jako radny i aktywny działacz społeczny starał się o wybudowanie w dzielnicy Straconka: Przedszkola z Domem Nauczyciela, Ośrodka Zdrowia, przeprowadzenia gazyfikacji, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonizacji, budowy wielu dróg i chodników oraz oświetlenia ulic. Z jego inicjatywy w Komitecie Osiedlowym wydawano karty żywieniowe dla emerytów i rencistów oraz rolników z dzielnicy Straconka.

Efektem jego starań były  także powiększenie i plan zagospodarowania miejscowego cmentarza. Był sekretarzem powołanej w 1985r. Rady do Spraw Zagospodarowania i utrzymania cmentarza przy Kościele naszej parafii. W 1957 - 1965 był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej Nr 26 w Bielsku-Białej Straconce. W tym okresie nadbudowano piętro na nowej szkole i przeprowadzono generalny remont "Starej Szkoły". Za aktywną działalność zawodową i społeczną otrzymał m.in.:                       

- Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

- Złota Odznaka Zasłużonego w Rozwoju Woj. Katowickiego

Był długoletnim aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconce. W organizacji tej pełnił m.in. funkcje: sekretarza, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa w 1975 - 1991. Nadano Mu godność Honorowego Prezesa OSP Straconka. W 1981 - 1996 był członkiem Zarządu Miejskiego Związku OSP, przez ostatnie 2 kadencje przewodniczącym Komisji do spraw odznaczeń. Był czynnie zaangażowany przy rozbudowie remizy strażackiej, był inicjatorem wydzielenia pomieszczeń dla apteki. Przewodniczącym Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia OSP przypadającego w 2006r.

Za aktywną działalność w szeregach ochotniczego pożarnictwa otrzymał min.:           

-  Złoty i Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

-  Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

-  Godność Honorowego Członka Związku

 

Żegnając  p. Władysława Zontka w niedzielę 06.02.2011r. w czasie mszy św. pogrzebowej  ks. proboszcz Kazimierz Malaga podkreślił jego zasługi dla naszej parafii dziękując w imieniu wszystkich za jego wielkie zaangażowanie w życie naszej wspólnoty.

 

Bielsko – Biała Straconka – 11.02.2011r.                                              opracowanie: Tomasz Otrząsek, prezes OSP Straconka

 

do aktualności